Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Lend-A-Brick

Ondernemingsgegevens 


Lend-a-Brick

(Peter Vrancx)

Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België

contact@lend-a-brick.com

+32 456 59 84 95

ondernemingsnr 0789.275.934 

BTW BE0789.275.934 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Lend-a-Brick, uitgebaat door Peter Vrancx  (natuurlijk persoon) en met maatschappelijke zetel te Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België, BTW BE 0789.275.934, (hierna ‘Lend-a-Brick’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online te huren.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Lend-a-Brick moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Lend-a-Brick aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Lend-a-Brick niet. Lend-a-Brick is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Lend-a-Brick is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Lend-a-Brick. Lend-a-Brick kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

LEGO sets huren:

 • Een set kan voor minstens een week gehuurd worden in de online shop.

 • De klant kiest een set uit de catalogus, bepaalt de duur van de huur in weken en geeft de begindatum van de huurperiode in.

 • De huurperiode kan ten vroegste 5 dagen na de huidige datum ingaan.

 • Bij het bestellen vragen we om persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven behalve in zover nodig om de huurovereenkomst uit te voeren.

 • Er wordt een e-mail gestuurd met de huurperiode, de set en de prijs aangegeven.

 • Al onze sets worden rechtstreeks naar huis verzonden. Als de klant niet thuis is om de set in ontvangst te nemen, brengt DPD de set naar een nabijgelegen DPD pickup point.

 • De set bevat alle LEGO onderdelen nodig om de set te bouwen plus handleiding.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: 

 • via kredietkaart

 • via bankkaart

 • via PayPal

 • via Apple Pay

Deze betalingen worden afgehandeld door: Shopify Payments.

 

Lend-a-Brick is steeds gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant bij vorige bestellingen (bvb. laattijdige betaling, niet naleven van de huurperiode of beschadiging van de huurmaterialen).

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Het is niet mogelijk artikelen buiten deze gebieden te leveren.

 

De levering gebeurt door DPD. Voor de retourzending wordt een retourbon van DPD bijgevoegd, waardoor de retourzending voor de klant gratis is. Een traceercode zal u per e-mail worden toegezonden na overhandiging aan DPD. Lend-a-Brick rekent volgende vergoeding per reservering voor het verzenden van de set (heen- en terugzending):

 • België: € 10

 • Nederland: € 12,50

 • Duitsland: € 14

 • Frankrijk: € 18

Als door om eender welke reden de leveringsdatum afwijkt van de gekozen startdatum, passen wij volgende regels toe:

 • Als de klant de artikelen ontvangt voor het begin van de huurperiode wordt de huurperiode niet aangepast. De extra dagen dat de klant de artikelen in zijn bezit heeft, worden niet aangerekend.

 • Als de set na het begin van de huurperiode aankomt,  verlengen wij automatisch de huurperiode met de duur van de vertraging.

 

De Klant verbindt zich ertoe ten laatste de dag na het aflopen van de huurperiode de gehuurde goederen terug te zenden aan Lend-a-Brick door gebruik te maken van de bijgeleverde retourbon. Indien de Klant wenst de huurperiode te verlengen, moet hij contact opnemen met Lend-a-Brick via contact@lend-a-brick.com of het contactformulier op de website voor het einde van de huurperiode. Lend-a-Brick is niet gebonden om een aanvraag tot verlenging goed te keuren en kan deze altijd weigeren.  Elke verlenging van de huurperiode moet uitdrukkelijk goedgekeurd worden door Lend-a-Brick door een schriftelijke bevestiging voor de originele einddatum van de huurperiode. 

Indien Lend-a-Brick geen bevestiging van retourzending krijgt binnen 2 dagen na het aflopen van de huurperiode, zal Lend-a-Brick een eerste aanmaning via mail sturen. Indien de klant niet reageert op deze aanmaning zal Lend-a-brick elke begonnen week na het aflopen van de huurperiode aanrekenen aan de normale huurprijs, vermeerderd met een toeslag van 10%.

 Indien de klant de gehuurde set niet terugstuurt binnen 2 weken na de originele einddatum van de huurperiode, stuurt Lend-a-Brick een schriftelijke ingebrekestelling wegens het niet naleven van het huurcontract. Hiervoor wordt een administratieve kost van 60 euro in rekening gebracht. Als de klant binnen 14 dagen na het ontvangen van de ingebrekestelling  de gehuurde goederen niet terugstuurt, zal Lend-a-Brick beroep doen op een incassobureau om de volledige nieuwprijs van de gehuurde sets, vermeerderd met alle administratieve kosten en achterstallige huur op de klant te verhalen.

 

Voor de terugzending moeten de sets volledig gedemonteerd en gesorteerd worden:

 • Bricks volledig gedemonteerd

 • Bricks gesorteerd op kleur in de gripzakjes

 • Stickers mogen niet worden verwijderd

 • Minifiguren worden niet gedemonteerd

 

Gebruik altijd uw handen of een Brick-separator om de stenen te scheiden. Gebruik nooit een mes of ander scherp voorwerp, dat zal de bricks beschadigen.  De klant kan optioneel kiezen om de blokjes niet te sorteren en te laten demonteren door Lend-a-Brick. Hiervoor wordt een toeslag van 50 euro aangerekend door Lend-a-Brick.

Individuele bricks kunnen verloren gaan. Lend-a-Brick geen toeslag voor een verlies waarbij minder dan 30 LEGO stenen ontbreken. Om ons tegen misbruik te beschermen, dekken wij het verlies van maximaal 30 stenen zonder toeslag. Deze dekking telt enkel voor LEGO steentjes en niet voor elektronische onderdelen en andere accessoires, zoals bvb. motoren, elektronische onderdelen, minifigures handleidingen en illustratiemateriaal, onderdelen die specifiek gelabeld zijn als uniek en programmeerbare LEGO Mindstorms onderdelen. Als wij vaststellen dat er accessoires of meer dan 30 bricks ontbreken bij  retourzending zal Lend-a-Brick de klant een toeslag aanrekenen overeenkomstig met de waarde van de ontbrekende materialen om deze te vervangen.

Indien er onderdelen ontbreken die de Klant verhinderen om de set verder te bouwen, zal Lend-a-Brick  deze onderdelen nazenden zonder extra kosten voor de klant. In dit geval wordt de huurperiode verlengd met 3 dagen. Als Lend-a-Brick niet in staat is om de ontbrekende onderdelen binnen de resterende huurperiode na te zenden, kan als alternatief het huurbedrag van het setje als winkelkrediet worden aangeboden om de klant toe te laten een ander setje te boeken.

Artikel 6: Aansprakelijkheid voor schade  

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat ook over op de klant wanneer de vervoerder de goederen op een veilige plaats achterlaat op instructies van de klant. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Lend-a-Brick was geboden. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel, ontbreken van onderdelen of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijlden niet later dan 24 uur na levering worden gemeld aan Lend-a-Brick via e-mail naar contact@lend-a-brick.com.  Vermeld hierbij steeds  het nummer en aantal van de ontbrekende en/of beschadigde onderdelen. Deze zijn te vinden op de laatste pagina van de bouwinstructies.

Schade die wordt veroorzaakt aan de gehuurde goederen tijdens de huurperiode van de goederen vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de huurder (inclusief diefstal en vandalisme). De huurder is ertoe gehouden om het nadeel van de verhuurder ingevolge beschadiging, tenietgaan, verlies of verdwijning van het materiaal te vergoeden aan de verhuurder. Het nadeel bestaat uit de herstelling van de materiële schade (inclusief min-waarde), het vervangen van het tenietgegane of verdwenen materiaal, alsook alle schadelijke gevolgen welke voortvloeien uit de beschadiging, het tenietgaan of de verdwijning van het gehuurde materiaal. De huurder dient in dit geval eveneens in te staan voor de gederfde huuropbrengsten vanaf het ogenblik waarop de schade is ontstaan tot het ogenblik waarop het materiaal (of het vervangingsmateriaal) terug kan worden gebruikt voor verhuring. 

Lend-a-Brick zal geen toeslag rekenen voor een verlies van individuele LEGO steentjes waarbij minder dan 30 LEGO stenen per gehuurd setje ontbreken. Om ons tegen misbruik te beschermen, dekt Lend-a-Brick het verlies van maximaal 30 stenen zonder toeslag. Deze dekking telt enkel voor standaard LEGO bouwsteentjes en niet voor andere onderdelen die bij de set horen.  Volgende onderdelen zijn expliciet uitgesloten van deze verliesdekking en zullen altijd aangerekend worden bij verlies:

 • Alle elektronische onderdelen inclusief, maar niet beperkt tot motoren, sensoren, LEGO mindstorms Bricks, LEGO Mario interactieve elektronische onderdelen, Powered-up  elektronische onderdelen en motoren 
 • LEGO minifigures 
 • LEGO bouwinstructies en illustratiemateriaal
 • Alle  onderdelen die specifiek door Lend-a-Brick gelabeld zijn als zeldzame onderdelen die worden aangerekend bij verlies

Als wij bij retourzending het ontbreken van meer dan 30 bricks of onderdelen zoals hierboven beschreven vaststellen, zal Lend-a-Brick de klant verantwoordelijk stellen voor de geleden schade zoals beschreven in deze voorwaarden


Ook zal de huurder aansprakelijk zijn voor alle schade veroorzaakt aan derden. De huurder zal de verhuurder vrijwaren en ontlasten indien hij wordt aangesproken door derden ingevolge schade welke veroorzaakt werd door het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode van de huurder.

De huurder staat in voor elk risico en aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het transport van de gehuurde materialen indien dit transport wordt uitgevoerd door de huurder zelf. De huurder verklaart op de hoogte te zijn van de specificaties (gewicht, omvang, …) van het gehuurde materiaal en staat zelf in voor de correcte naleving van de toepasselijke wegcode, en reglementering inzake transport van de gehuurde materialen.

Ten allen tijde is de huurder verplicht om binnen 2 dagen de verhuurder in kennis te brengen van elke beschadiging, tenietgaan of verdwijning van de geleverde voorwerpen via mail aan contact@lend-a-brick.com.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

Alle LEGO producten aangeboden door lend-a-brick zijn enkel beschikbaar voor verhuur. De geleverde artikelen blijven gedurende de hele huurperiode, het exclusieve eigendom van Lend-a-Brick. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Lend-a-Brick te wijzen, bv. aan eenieder die op de gehuurde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen of huren bij Lend-a-Brick.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst; 

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 

 

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https://lend-a-brick.be/nl/support/. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. 

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Lend-a-Brick heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België .  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 15 EUR.

 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Lend-a-Brick zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen getest worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

 

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Lend-a-Brick alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Lend-a-Brick op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij huur- of verkoopovereenkomsten kan Lend-a-Brick wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Lend-a-Brick geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Lend-a-Brick betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst. Door het aanvaarden van deze voorwaarden erkent de Klant dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd; In het geval van verhuur is de overeenkomst volledig uitgevoerd na het aflopen van de huurperiode.

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software, digitale geschenkbonnen);

 Aanvragen voor annulaties die buiten het herroepingsrecht vallen worden geval per geval behandeld. Lend-a-Brick kan een boekingskost van 10 euro aanrekenen voor het annuleren van bestellingen minder dan 3 weken voor de aanvang van de huurperiode. Bestellingen die reeds verzonden zijn kunnen niet meer terugbetaald worden, behalve binnen het wettelijk gegarandeerde herroepingsrecht zoals hierboven beschreven.

 


  

Artikel 9: Klantendienst 


De klantendienst van Lend-a-Brick is bereikbaar op het telefoonnummer +32 456 59 84 95, via e-mail op contact@lend-a-brick.com of per post op het volgende adres Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Facturen dienen betaald te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum. Indien facturen niet tijdig betaald worden, zal u een eerste gratis herinnering worden verstuurd. Indien u opnieuw niet betaalt binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering, zullen u verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt.

 • 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 • 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 • 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

De aanmaningskosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.


Onverminderd het voorgaande, behoudt Lend-a-Brick zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Lend-a-Brick, respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Belgische Privacywet van 30 juli 2018. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden indien de klant zich hiervoor inschrijft. De rechtsgronden hiervoor zijn: de uitvoering van de overeenkomst, de toestemming, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang de onderneming.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kan zich eveneens verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor heeft die onze noodzaak om uw gegevens te verwerken overstijgen. Via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.com, kan u gratis uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm opvragen en/of aan andere verantwoordelijken over laten dragen. Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing en hoeft daarvoor geen reden op te geven. 

 

Om uw rechten uit te oefenen, kan u zich richten tot Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.com.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven:  dit kan gebeuren in het kader van de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en  het verwerken van de bestelling door de leverancier op rechtsgrond van de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen. 


Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy https://lend-a-brick.be/nl/privacy-policy/. 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend de puur functionele cookies die noodzakelijk zijn om onze Website correct te laten werken. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Voor een overzicht van alle cookies die onze website op uw apparaat plaatst, verwijzen we u naar onze Policy https://lend-a-brick.be/nl/privacy-policy/.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Lend-a-Brick om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden 


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Lend-a-Brick. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 


 Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Lend-a-Brick, Hopvelden 3, 2220 Heist-op-den-Berg, België – contact@lend-a-brick.com :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :


Handtekening van consument(en):

Datum :


 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.